تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

تپاکی (اتحاد)

تپاکی ( اتحاد )

راجی ء تپاک و حور بی یگ

برگردان فارسی : با متحد شدن وهمراهی قوم
واب جاه شگالیء مورء بیت

برگردان فارسی :
لانه ی شغال می شود سهم موریانه
سیه روچ بیت آ بد نصیب

برگردان فارسی :
می شود سیاه روز آن شخص بدطالع
جاه و مکامی زورء بیت

برگردان فارسی :
زور می گیرد از او جای ومقامش را
روچی که کی تنت الّما

برگردان فارسی :
قطعا فرامی رسد روزی که
دپ دژمنانی گورء بیت

برگردان فارسی :
گشادخواهد شد دهان دشمنان چون گور
منی دل گوشی روچ جمهء

برگردان فارسی :
دلم به من می گوید که در روز جمعه
رحمانی پوج پیروز بیت

برگردان فارسی :
پیروز خواهد شد سپاه خداوند رحمان
وحدی که برگردی زمان

برگردان فارسی :
وقتی که برگردد زمانه به نیکی
گُنجین دلون پر نورء بیت

برگردان فارسی :
پرنور خواهد شد دل تلخکام من

ثبت شده در تاریخ شنبه 27 اسفند 1390 به شماره سریال 166589 در سایت شعرنو

مَنی ساندٌین جگر ریش إنت

                  مَنی ساندٌین جگر ریش إنت

مَنی ساندٌین جگر ریش إنت   - برگردان فارسی : جگر قوی وپایدارمن زخم شده است .

بلوچی راجئ تها پروش إنت   -   "       "    : واین بخاطرشکاف گروههای بلوچ است. 

نزانان تالها چون إنت !       -   "       "    : نمیدانم طالع را چی شده است !

مدام بمپوری تها پروش إنت  -   "       "    : همیشه بین بمپوریهاشکاف وجوددارد

تئی زنگا جنان پر چی!       -   "       "    : چرا باید از تو بنالم! 

وتی برات زهرکنین نیش إنت -   "       "    : برادرت هم نیشش زهر دار است.

ترا شاباشنت هزار رندا      -    "       "    : هزار بار شادباش باد تو را

تئی زور چه ایدگران گیش إنت  - "      "   : زور تو از دیگران بیشتر است

محلوک حیالانی تها گارأنت   -    "      "   : مخلوق درخیالات خود گم شده اند

دگری دیم په مجلسا روش إنت  - "      "   : شخصی دیگربه مجلس روانه است

ثبت شده در تاریخ شنبه 20 اسفند 1390 به شماره سریال 165729 در سایت شعرنو

عبدالحمید خدایاری

عضویت در خبرنامه سایت