تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

مَنی ساندٌین جگر ریش إنت

                  مَنی ساندٌین جگر ریش إنت

مَنی ساندٌین جگر ریش إنت   - برگردان فارسی : جگر قوی وپایدارمن زخم شده است .

بلوچی راجئ تها پروش إنت   -   "       "    : واین بخاطرشکاف گروههای بلوچ است. 

نزانان تالها چون إنت !       -   "       "    : نمیدانم طالع را چی شده است !

مدام بمپوری تها پروش إنت  -   "       "    : همیشه بین بمپوریهاشکاف وجوددارد

تئی زنگا جنان پر چی!       -   "       "    : چرا باید از تو بنالم! 

وتی برات زهرکنین نیش إنت -   "       "    : برادرت هم نیشش زهر دار است.

ترا شاباشنت هزار رندا      -    "       "    : هزار بار شادباش باد تو را

تئی زور چه ایدگران گیش إنت  - "      "   : زور تو از دیگران بیشتر است

محلوک حیالانی تها گارأنت   -    "      "   : مخلوق درخیالات خود گم شده اند

دگری دیم په مجلسا روش إنت  - "      "   : شخصی دیگربه مجلس روانه است

ثبت شده در تاریخ شنبه 20 اسفند 1390 به شماره سریال 165729 در سایت شعرنو

عبدالحمید خدایاری

عضویت در خبرنامه سایت