تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

پاسخ خودآزمایی آرایه های ادبی سال سوم انسانی

پاسخ خودآزمایی آرایه های ادبی سال سوم انسانی

خود آزمايي  درس اول :                                                  

سرو چمان من چرا ميل چَمَن  نمي کند                هــمـدم گـل نمي شـود، يادسـَمَن  نمي کند


گشته غمزه ي تو شد حافظ ناشنيده پند                  تيغ سزاست هر كه را درد سخن نمي كند


1- در شعري که خوانديد، رديف را مشخص کنيد؟         نمي كند /  نمي كند


2- حروف قافيه در اين شعر کدام اند؟  -َ ن


3- کلمه قافيه در مصراع آخر کدام است؟    سخن  /  سمن


4- تخلّص را در اين شعر نشان دهيد؟    حافظ /  که در بيت پاياني آمده است.


5- کدام بيت مُصّرع است؟  بيت اول


6- آيا اين شعر از نظر قالب با شعري که در آغاز درس آمده است، تفاوت دارد؟ خير


7- غزلي را از مولوي، سعدي يا حافظ انتخاب کنيد و موارد گفته شده در درس را در آن نشان دهيد؟ تکلیف دانش آموز .

پاسخ خودآزمایی آرایه های ادبی سال سوم انسانی
عضویت در خبرنامه سایت