تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

بـے زانَــگ ایـں - ادبـی هَـکـیـم

بـے زانَــگ ایـں - ادبـی هَـکـیـم
-------------------------------
دیــراِنــت کـہ مـــا بـے زانَــگ ایں

دیرسیت که ما بی توجه شده ایم
ڈیــہ ءَ گـُـلــیـں بـے تــرانَــگ ایـں

ازسرزمین همچو گلستانمون بی خیالیم
دُژّمـــــن وَتـــــی ءِ مـــــا وَت ایـں

ما خودمان دشمن خود هستیم
وَهــپَــہ ءُ واب ءُ بـے گـَــــــت ایـں

گیج و خواب و بی حوصله ایم
مـاں نِـیــسـت دلاں هِــچّ واهَـگے

در دلمان هیچ آرزویی نیست
دائـــم گــوں بــراتـاں شــدّت ایـں

همیشه با برادرانمان درگیر هستیم
اَنـگـار کِـہ ڈیــہءَ سَــبــزّ کـَـن ایـں

انگار که (با این کارامون) سرزمینمان را آباد می کنیم
گـَـــزّ ءُ کَـهــوُراں ســـوچَـــگ ایـں

درختان گز و کهور را داریم آتش میزنیم
دیــراِنــت کـہ مــا بــے زانَــگ ایـں

دیریست که ما بی توجه شده ایم
ڈیــہ ءَ گـُـلــیــں بـے تــرانَـگ ایـں

ازسرزمین همچو گلستانمون بی خیالیم

 


بـے زانَــگ ایـں - ادبـی هَـکـیـم ، بـے زانَــگ ایـں ، شعری از ادبی هکیم ، ادبـی هَـکـیـم ، ڈیــہ ءَ گـُـلــیـں ، دُژّمـــــن وَتـــــی ، گـَـــزّ ءُ کَـهــوُراں ، سرزمین همچو گلستان ، بلوچستان گلم ، سرزمینم بلوچستان ، بـے تــرانَــگ ،

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش
عضویت در خبرنامه سایت