تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

نمونه سوال آزمون کتبی ماهانه فارسی هشتم - ماه مهر

نمونه سوال آزمون کتبی ماهانه فارسی هشتم - ماه مهر

ا. معنای نظم و نثر :

عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند    

چون بر آید این همه گل های نغز کامکار 

این کشور  مردان گرد،یلان پردل ، دلیران و شیران نامدار است. 

2. معانی واژه :

نستوه     خامه      زر ناب      ستبر         بوریا      بی کینه    استعداد     سپند

3. درک مطلب :

مفهوم بیت زیر چیست؟

تامل در آیینه ی دل کنی   صفایی به تدریج حاصل کنی

الف.خداشناسی از راه خودشناسی

ب. دور کردن دل از بدی ها و پاکی آن

ج. سفارش به خود شناسی برای خداشناسی

نمونه سوال آزمون کتبی ماهانه فارسی هشتم - ماه مهر
عضویت در خبرنامه سایت