تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

آموزش شناخت الفبای زبان بلوچی - بخش اول رسم الخط و سیستم املایی سیّدهاشمی

  آموزش شناخت الفبای زبان بلوچی - بخش اول رسم الخط و سیستم املایی سیّدهاشمی

برای زبان بلوچی چهار نوع رسم الخط و سیستم املایی متداول است که با اندکی اختلاف به شرح زیر هستند الف : رسم الخط و سیستم املایی سیدهاشمی  ب : رسم الخط و سیستم املایی آزات جمالدینی   ج : رسم الخط و سیستم املایی گل خان نصیر      د: رسم الخط و سیستم املایی اکبر بارکزهی . در پست ها ومطالب آینده روی تک تک این سیستم ها به تفصیل بحث خواهیم کرد . برای بخش اول رسم الخط و سیستم املایی سیدهاشمی را بررسی خواهیم کرد .

بخش اول رسم الخط و سیستم املایی سیّدهاشمی

ا ب پ ت ٹ ج چ د ڈ ر ڑ ز ژ س ش ک گ ل م ن و ه (ھ) ء ی ے

همزه در سیستم املایی
بلوچی به چهار شکل متفاوت بکار
میرود:
١- همزه (بدون علامت)
٢- همزه فتحه ای (با علامت فتحه روی
همزه)
٣- همزه کسره ای (با علامت کسره زیر همزه)
۴- همزه ضمه ای (با علامت
ضمه روی همزه)
خلاصه قواعد این
سیستم بشرح زیر است:

دنباله در ادامه مطلب  

آموزش شناخت الفبای زبان بلوچی - بخش اول رسم الخط و سیستم املایی سیّدهاشمی
عضویت در خبرنامه سایت