تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

تشریح متفاوت شعر زنگ آفرینش از کتاب فارسی هفتم

تشریح متفاوت شعر زنگ آفرینش از کتاب فارسی هفتم

شعر « زنگ آفرینش »که در کتاب فارسی هفتم آمده است ، از مجموعه شعر « به قول پرستو »برگزیده شده است . بیان ادبی در حد فهم یک نوجوان و حتی کودکان ، ویژگی آشکار این سروده است . ساختار عمودی شعر ، طرحی داستانی– روایی دارد . شاعر به خوبی از عنصر جان بخشی بـه اشیا و از شخصیت هـای حیوانی بهـره بـرده اسـت و از ایـن دیـد بـه گونـه ای یادآور فضـای داستانی « فابل » است . در این سـروده گونه ای از مراعات نظیر دیده می شـود که در کتـاب فارسی سوم راهنمایی «زنجیره ی معنایی» یا « شبکه معنایی » نامیده شده است .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , وبلاگ قیصر
» بخش تصاوير زيباسازی »  www.gheisar2010.blogfa.comكليك كنيد

صبـح یک روز نـو بهــاری بـود          روزی از روز های اول ســال

بچه ها در کلاس جنگل سبز          جمع بودند،دور هم خوش حال

مهر ماه ، نو بهاری است

شـاعر بـه شیـوه ی داستـان سرایی معاصـر ، زمان و مکان داستان واره ی خـود را مشخص می کند : زمان ، روزی از روز های اول سال است . ترجیحا باید گفت اول سال خورشیدی ( بـه قرینـه ی تعبیراتی هم چون « روز نو بهاری » و « جنگل سبـز » ) از دیدگاهی ادبی نیزمی توان مهر ماه را نو بهار دانست ( آغاز پرورش شکوفه های استعداد )

دنباله در ادامه مطلب

تشریح متفاوت شعر زنگ آفرینش از کتاب فارسی هفتم
عضویت در خبرنامه سایت