تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

تفاوت واج و حرف با یکدیگر

تفاوت واج و حرف با یکدیگر

در مباحث گذشته نوشتیم که واج با حرف متفاوت است ؛ زیرا حرف مربوط به نوشتار است و شکل نوشتاری زبان و واج مربوط به گفتار است و شکل آوایی زبان. برای پی بردن به تفاوت واج و حرف به نمونه های زیر دقت کنید:

خواهش: حرف= خ - و - ا - ه - ش  | واج = خ - ا - ه - -ِ - ش

مردانه:  حرف = م - ر - د - ا - ن - ه  | واج = م - -َ - ر - د - ا - ن - -ِ

پس بین واج و حرف تفاوت وجود دارد . این فاصله به مرور زمان ایجاد شده است و صورت گفتار و سبک گفتاری شکلی خاص یافته است. گاهی هنگام گفتار به خاطر هم نشینی واج ، فرآیند واجی صورت می گیرد :

دنباله در ادامه مطلب

تفاوت واج و حرف با یکدیگر

تعریف واج و حرف و جایگاه آن در زبان فارسی

تعریف واج و حرف و جایگاه آن در زبان فارسی

حرف چیست؟

شما گفته هایتان را چگونه می نویسید . در زبان های مختلف برای نوشتن منظور و گفته ها از علایمی استفاده می شود که به آن ها الفبای نوشتن می گویید .

حرف در واقع همان شکل نوشتاری زبان است؛ نمود نوشتاری زبان:

دریا: د - ر - یـ - ا                 

خواهش: خ - و - ا - هـ - ش

کاشانه: ک - ا - ش - ا - ن - ـه

در زبان فارسی ، شکل های زیر حروف الفبایی هست:

اگر همزه را حساب کنیم : ۳۳ حرف

دنباله در ادامه مطلب

تعریف واج و حرف و جایگاه آن در زبان فارسی
عضویت در خبرنامه سایت