تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

معنی کلمات مهم و متن ستایش ( بخش آغازین فارسی کلاس هفتم متوسطه ی اول )

معنی کلمات مهم و متن ستایش ( بخش آغازین فارسی کلاس هفتم متوسطه ی اول )

نامه    :   کتاب

مونس :  همدم ، یار

کارگشا :  حل کننده ی مشکلات ،گشایش گر

نانموده :  آشکار نشده ، پنهان

هست کن : ایجاد کننده،به وجود آورنده

ظلمت : تاریکی ، نادانی ، گمراهی

درازدستی : ستمگری ، تجاوز کردن

عنایت : بخشایش ، لطف

جان باختن : مردن ، جان فدا کردن

دست آویز : پشت و پناه  ، بهانه ، وسیله ، دست گیرنده

کوته : کوتاه 

---------------------------

بیت اول :

ای نام تو بهترین سر آغاز  -  بی نام تو نامه کی کنم باز

معنی بیت : ای خداوندی که ذکر نام تو بهترین آغاز برای هر کاری است . من بدون نام تو ، چگونه می توانم این کتاب را آغاز کنم . 

بیت دوم :

دنباله در ادامه مطلب

معنی کلمات مهم و متن ستایش ( بخش آغازین فارسی کلاس هفتم متوسطه ی اول )
عضویت در خبرنامه سایت