تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

سوالات آزمون میان ترم فارسی هشتم

خدایی را سپاس آرم که هستی بر جهان بخشد/    تحرک بر زمین و نظم گردش برزمان بخشد

نام ونام خانوادگی:........مدت آزمون:45دقیقه      تاریخ آزمون:......

شعبه کلاس:.......آزمون میان ترم ادبیات هشتم

شمارک

سوالات آزمون میان ترم فارسی هشتم سال تحصیلی 94-93

ردیف

 

 

2

1 - دستورکار: درستی ونادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید. 

 الف)قالب شعر «شرح اتتظار» قصیده  است.  ص       غ   

ب)در مصرع "سربه هم آورده دیدم برگ های غنچه ص را"آرایه ی کنایه" وجوددارد.

ص         غ

ج) درمصرع "خلیل آتشین سخن,تبربه دوش بت شکن "خلیل"استعاره از "حضرت مهدی"(عج)است.

ص         غ


د)اعداد درمتن املا همیشه بارقم نوشته می شوند.  ص       غ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات آزمون میان ترم فارسی هشتم

دنباله در ادامه مطلب

سوالات آزمون میان ترم فارسی هشتم

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هفتم پایان مهر 93

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هفتم پایان مهر 93

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.( 3نمره)

1-  زمان فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 

الف)می دوید      ب) می دیدند     ج) می رفتم     د) می نشست

2-    بیت « جوجه های کبوتران گفتند / کاش می شد کنار هم باشیم » چند جمله است ؟

 الف)دو     ب)سه    ج) چهار     د) پنج

3-    کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟

  الف) حریم    ب) محرّم    ج)رحیم   د)حرام

4-  کدام گزینه تشبیه دارد؟ 

دنباله در ادامه مطلب

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هفتم پایان مهر 93
عضویت در خبرنامه سایت