تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

سؤالات تستی با پاسخ فصل های 4 و 5 و 6 فارسی سوم راهنمایی

سؤالات تستی با پاسخ فصل های 4 و 5 و 6 فارسی سوم راهنمایی

1- زنگار یعنی ...  1- طلایی    2- تصویر     3- درخشش      4- تیرگی

2- همه ی گزینه ها در باره ی نقد درست است به جز :

1- هدف از نقد بهبود و اصلاح گفتار و نوشتار است                2- نقد به معنای بررسی درستی یا نادرستی چیزی است

3- در یک نقد خوب عیب ها و کاستی ها را باید برجسته کرد        4 - نقد باید سنجیده و درست و همراه با دلیل و منطق باشد

3- معنی کدام کلمه غلط است ؟

1- مُصر : پافشاری کننده    2- مصاحبت : هم نشینی    3- قرین : همراه      4- رکاب دادن : سوار شدن   

4- در کدام گزینه صفت تفضیلی به کار نرفته است ؟

1- هم نشین تو از تو به باید      2- یار بد بدتر بود از مار بد      3- به دانش شود مرد پرهیز گار   4- چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

5- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های یک متن خوب به شمار نمی آید ؟

 1- نتیجه گیری   2- آغاز نیکو         3- پیوستگی و انسجام     4- پایان بندی مناسب

سؤالات تستی با پاسخ فصل های 4 و 5 و 6 فارسی سوم راهنمایی
عضویت در خبرنامه سایت