تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

درس چهار سفر شکفتن به همراه توضیحات پایه هشتم

واژه

معنی

واژه

معنی

آداب

جمع ادب،عادت ها،رسم ها

ضعف

سستی،ناتوانی

آرمان

آرزو،امید

طراوت

شادابی،تازگی

احترام

حرمت داشتن،گرامی داشتن

فراز

بلندی

استعداد

آمادگی،توانایی

کسب کردن

به دست آوردن

اصول

جمع اصل،ریشه ها،بنیادها

مشقّت

سختی،دشواری،رنج

اعتبار

ارزش،آبرو،قدرر و منزلت

منطقی

آن چه از روی منطق و تعقّل باشد

تدبیر

اندیشیدن،مشورت کردن

مهار

عِنان،افسار،زمام

توکّل

اعتماد کردن،به امید خدا بودن

مهارت

ماهر بودن در کاری،استادی

چیرگی

پیروزی

نشیب

سرازیری،پایین

خاص

ویژه

نصیب

بهره،سهم کسی از چیزی

خلّاق

آفریننده

نفرت

بیزاری،کراهت داشتن

خیال

گمان،وهم

هیجانات

جمع هیجان،برانگیخته شدن،به جوش و خروش آمدن

سرشار

پر،لبریز    

سنجیده

حساب شده    

شتابان

شتابنده،به عجله  

 

درس چهار سفر شکفتن به همراه توضیحات پایه هشتم 

توضیحات در ادامه مطلب

درس چهار سفر شکفتن به همراه توضیحات پایه هشتم
عضویت در خبرنامه سایت