تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

تفاوت واج و حرف با یکدیگر

تفاوت واج و حرف با یکدیگر

در مباحث گذشته نوشتیم که واج با حرف متفاوت است ؛ زیرا حرف مربوط به نوشتار است و شکل نوشتاری زبان و واج مربوط به گفتار است و شکل آوایی زبان. برای پی بردن به تفاوت واج و حرف به نمونه های زیر دقت کنید:

خواهش: حرف= خ - و - ا - ه - ش  | واج = خ - ا - ه - -ِ - ش

مردانه:  حرف = م - ر - د - ا - ن - ه  | واج = م - -َ - ر - د - ا - ن - -ِ

پس بین واج و حرف تفاوت وجود دارد . این فاصله به مرور زمان ایجاد شده است و صورت گفتار و سبک گفتاری شکلی خاص یافته است. گاهی هنگام گفتار به خاطر هم نشینی واج ، فرآیند واجی صورت می گیرد :

دنباله در ادامه مطلب

تفاوت واج و حرف با یکدیگر
عضویت در خبرنامه سایت