تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

فعالیت های نوشتاری با پاسخ درس سه فارسی هفتم

فعالیت های نوشتاری با پاسخ درس سه فارسی هفتم

پاسخ سوال 1:
باز پس گرفته بودند/ بود/آمد/گفت/تفاوت کرده است/می گفت/باور نمی کرد/بتوانند/
درست کرده بودند/ پس بگیرنند
پاسخ سوال 2:
 الف) این ها چرا   صلاح      و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟
ب) بحمدالله برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر مایه افتخار برای ملت ماست.
پاشخ سوال 3:
مقتدر: اقتدار       متعال: عالی       نظام: منظوم         متخصص: خصوصی
پاسخ سوال 4:
پر شور،صلاح،پاکدامنی،پارسایی،صداقت،شور و شعور،با همت و با ایمان،مومن

 

 

فعالیت های نوشتاری با پاسخ درس سه فارسی هفتم
عضویت در خبرنامه سایت