تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

پاسخ فعالیتهای نوشتاری درس های 4 ، 3 ، 2 ، 1 فارسی هشتم

پاسخ فعالیتهای نوشتاری درس های 4 ، 3 ، 2 ، 1 فارسی هشتم

درس اول 
1- زبان - پوزش پذیر - چیز - بزرگیش - بزرگان - بزرگی - از - جز
2- رفت : بن مضارع=رو    مصدر=رفتن   زمان=ماضی
دارد : بن مضارع=دار      مصدر=داشتن  زمان=مضارع
3- بیت هشتم : قافیه=خشمگین و زمین - بیت هجدهم : ردیف=تازه کرد و تازه کرد
4- مصراع اول : حضرت ابراهیم        مصراع دوم : حضرت موسی

بقیه پاسخ ها در ادامه مطلب

پاسخ فعالیتهای نوشتاری درس های 4 ، 3 ، 2 ، 1 فارسی هشتم
عضویت در خبرنامه سایت