تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

پاسخ فعالیتهای نوشتاری درس چهارم فارسی پایه هفتم

پاسخ فعالیتهای نوشتاری درس چهارم فارسی پایه هفتم

پاسخ سوال 1:
نوجوانی،دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است.
رابطه و رفتار ما با خود،خانواده و دوستان بسیار مهم است.
دوستی،خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد.
دوست خوب،کیمیا است.
کتاب پر رمز آفرینش و شگفتی های طبیعت،سرشار از درس ها و اندرزهاست.
پاسخ سوال 2:
درخت، شاخه ، پرنده: پرنده ای روی شاخه ی درخت آواز می خواند.
آسمان، ستاره، شب: شب هنگام،آسمان پر از ستاره است.
رشد، نوجوانی، نشاط: رشد و نشاط انسان در نوجوانی و جوانی است.

پاسخ فعالیتهای نوشتاری درس چهارم فارسی پایه هفتم

فعالیت های نوشتاری با پاسخ درس سه فارسی هفتم

فعالیت های نوشتاری با پاسخ درس سه فارسی هفتم

پاسخ سوال 1:
باز پس گرفته بودند/ بود/آمد/گفت/تفاوت کرده است/می گفت/باور نمی کرد/بتوانند/
درست کرده بودند/ پس بگیرنند
پاسخ سوال 2:
 الف) این ها چرا   صلاح      و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟
ب) بحمدالله برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر مایه افتخار برای ملت ماست.
پاشخ سوال 3:
مقتدر: اقتدار       متعال: عالی       نظام: منظوم         متخصص: خصوصی
پاسخ سوال 4:
پر شور،صلاح،پاکدامنی،پارسایی،صداقت،شور و شعور،با همت و با ایمان،مومن

 

 

فعالیت های نوشتاری با پاسخ درس سه فارسی هفتم
عضویت در خبرنامه سایت