تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

سوالات املای فارسی کلاس هفتم نوبت اول

سوالات املای فارسی کلاس هفتم نوبت اول

1- در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .

سعدی در نظم و .............. آثار با ارزشی دارد . ( نثر – نصر )

2- با ورود مدیر همه به پا .............. ( خواستند – خاستند ) 3- در ماه ................ از مدینه به مکه ............... نمود ( سفر- صفر )

3- در گروه کلمات زیر املای چند کلمه نادرست است ؟ شکل درست آنها را بنویسید.

متعبّد و شب خیز- در نظر هوشیار – احترام و وداء – ضمیر خاک – مسحف عزیز – دشت و صحرا – عزمت و بزرگی – رفیق و خیشاوند – زرّت و گل بوته – ایام طفولیت – کودکان پر نشاط- مزرعه و کوچه باغ – روح مزاب- زلال و نیرومند – طبیعت روستا – عجاز طبیعت – جازبه ی خالق – فهم و دانایی – غرقه ی شکوه – حیجان و انگیزه – خسته گی ناپذیری – کنجکاوی نوجوانان – نوازش لطیف – تأثیر گزاری سخن – سال های طلایی – هوشمندانه و مؤمنانه- به حمدالله- هیئت جهانی – شور و شئور جوانان – خداوند متعال – استهکامات دشمن – عتراف متخصصان – حفظ پاکدامنی – سلاح و پارسایی – اشتباه و خطا- انهراف نسل جوان – ایران مغتدر – صداقت و پاکدامنی – متبوعات و رسانه ها – عکس واقعیت – تحلیل سخن – به رقم تلاش – امتیاز آینده گان

سوالات املای فارسی کلاس هفتم نوبت اول
عضویت در خبرنامه سایت