تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

کنایه های کتاب فارسی کلاس هفتم

 

کنایه های کتاب فارسی کلاس هفتم

فصل اول :درس 1 زنگ آفرینش

گرم گفت و گو بودند              مشغول صحبت بودند

حکایت : اندرز پدر

دیده برهم نبسته                    نخوابیدم

سربر نمی دارد                       بیدار نمی شود

در پوستین ِخلق اُفتی            غیبت مردمان کنی

روان خوانی : ای کمیل

کنایه های کتاب فارسی کلاس هفتم
عضویت در خبرنامه سایت