تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

چهل سوال تستی با پاسخ از درس اول تا پایان درس نهم فارسی هفتم

چهل سوال تستی با پاسخ از درس اول تا پایان درس نهم فارسی  هفتم

1- معنای کدام واژه نادرست است ؟  

فارغ : جدا                      افق : کرانه    

گلدسته : مناره               زائر : زیارت کننده   

توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است و (فارق) به معنی جدا کننده است.

2- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از.......... است.     

دروغ گفتن         صحبت کردن    

 غیبت کردن        گدایی کردن


توضیح: این ترکیب کنایی در عبارت « تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی » به معنی « غیبت کردن » است.


3- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟   

صلاح و مصلحت          شور و شعور  

ایمان و مؤمن          اقتدار و مقتدر


توضیح: اولی هم خانواده از ریشه « صلح » و سومی از ریشه « امن »و سومی از ریشه « قدر » هم خانواده اند.

 

چهل سوال تستی با پاسخ از درس اول تا پایان درس نهم فارسی هفتم
عضویت در خبرنامه سایت