تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

بارم بندی کتاب فارسی هفتم و هشتم سال تحصیلی 94-93

بارم بندی کتاب فارسی هفتم و هشتم سال تحصیلی 94-93

نمره گذاری کتاب فارسی هفتم و هشتم در نوبت اول و دوم بر اساس الف : معنی شعر و نثر 

ب: شناخت و معنی واژگان  ج: درک متن  د: دانش های زبانی و ادبی  ح: خودارزیابی  خ : حفظ شعر

به استناد مطالب کتاب راهنمای دبیر اثر گروه ادبیات سازمان تألیف کتاب های درسی


نمره گذاری در نوبت اول و دوم ، معنی شعر و نثر ، شناخت و معنی واژگان ، درک متن ، دانش های زبانی و ادبی ، خودارزیابی ، حفظ شعر ، بارم بندی کتاب فارسی هفتم و هشتم سال تحصیلی 94-93 ، نمره گذاری درس ادبیات فارسی هفتم ، نمره گذاری درس ادبیات فارسی هشتم ، بارم بندی کتاب فارسی هفتم و هشتم ، بارم بندی فارسی متوسطه اول ،

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب مرتبط

عضویت در خبرنامه سایت